O mně
Vzdělání a zaměstnání

Jsem absolventem oboru Krajinné inženýrství, od ukončení studií pracuji 7 let jako projektant. V projekční kanceláři jsem dokončil coby hlavní inženýr projektu (HIP) více než 2 desítky zakázek, jejichž hodnota při realizaci přesahuje čtvrt miliardy korun. Na zakázkách jsem se podílel ve fázi od cenových nabídek, přes zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, až po výkon autorského dozoru a kolaudace stavby.


Programování se věnuji 11 let. Znalosti výpočetní techniky jsem prohloubil na magisterském studijním programu Environmentální modelování, který byl zaměřen na využití IT v oblasti životního prostředí nebo krajinného inženýrství. Programování je pro mě koníčkem a zábavou, v pracovním procesu často také prostředkem k zefektivnění činností a ušetření času a energie.

Úskalí práce s firemními daty

V zaměstnání v malé firmě, kde jsem se s interními procesy podniku dobře seznámil, byl vždy kladen důraz na maximální zefektivnění práce. Největší potenciál ve smyslu časové úspory byl vytipován v práci s firemními daty. V původním stavu a za funkce původního firemního systému vznikal problém rozprostření firemních dat na různých úložištích a opakovaného vyplňování dat. Podklady pro rozhodovací procesy, jako jsou například informace o vytížení zaměstnanců nebo kapacity firmy, byly zpracovávány ručně, podobně jako podklady pro účetnictví nebo stanovení ekonomických ukazatelů.


Problémem byla dále úskalí původního informačního systému, jako výrazná závislost na správci systému nebo časově neúměrně náročné užívání základních funkcí systému. Podobně jako řada dalších softwarů původní systém nabízel spíše databázování dat od jednotlivých zaměstnanců, zatímco analýza vkládaných dat zůstávala na uživatelích.


Vývoj vlastního informačního systému

Řešením bylo vytvoření vlastního systému, který bude plně odpovídat potřebám uživatele na úrovni zaměstnanců i vedení, sníží závislost na poskytovateli, automatizuje veškeré interní procesy, sníží časovou náročnost vkládání dat a zajistí umístění dat na jedno místo. Ukládání dat do jediné databáze navíc umožnuje jejich analýzu a zhodnocení.


Podnikový systém byl vyvíjen s cílem pokrýt další cíle fungování podniku, jako přístup a výměna informací s dalšími pobočkami a mobilní přístup pro zaměstnance mimo kancelář. Cílem bylo rovněž databázování důležitých informací, jako je stav zakázek, výše a stav pohledávek, celkově pak systematický přístup k fungování firmy a evidenci dat.


Aktuálně je systém prověřen funkčností po dobu překračující 2 roky a dokáže ušetřit desítky hodin měsíčně a stovky hodin ročně. V případě potřeby pak předkládá důležitá data na pár kliknutí.


Efektivní a systematické řízení firmy

O zefektivnění procesu řízení projektů a firem se zajímám 4 roky. V rámci nalezání efektivního řešení se soustředím na zajištění systematického postupu práce s firemními daty, automatizaci interních procesů, definici skutečně důležitých údajů k databázování a okamžitou dostupnost a přehlednost výstupů z databáze pro management, zaměstnance nebo účetní.


Vyvinutý software není finálním stavem. Každá firma funguje individálně a dle vlastních zvyklostí, které musí vyhovující informační systém respektovat. Software je proto vyvinut tak, aby byl přizpůsobivý, jednoduše upravitelný. Konkrétní funkce nebo moduly lze doplňovat nebo odebírat.