Vyvíjíme software pro řízení projektů


Navrhujeme a vyvíjíme provozně-ekonomické podnikové informační systémy pro malé a střední firmy.
Získejte přehled nad svými zakázkami a zvyšte efektivitu procesů ve Vaší firmě
díky systematické práci s daty v softwaru pro řízení projektůŘízení projektů


Řízení projektu je proces definice a postupného plnění plánů, úkolů a kroků vedoucích k dokončení zadané zakázky. S řízením projektu či projektů se setkává jak strana zadavatele, tak strana zpracovatele zakázky. Protože dokončení rozsáhlejších projektů z pravidla vyžaduje součinnost více zaměstnanců včetně managementu, je řízení zakázek standardně řešeno za pomoci softwaru, který tvoří efektivní komunikační nástroj napříč firemním prostředím, zpracovává vstupy od jednotlivých zaměstnanců a vytváří z nich ucelené a přehledné výstupy


Funkce systému pro řízení projektůřízení projektu - přehled
Přehled projektů

Přehledná evidence zakázek včetně jejich stavu/statusu, zpracovatele, investora a dalších nezbytných informací

řízení projektu - timesheet
Timesheet

Zápis docházky a odpracovaných hodin na zakázkách umožnuje kalkulaci pracnosti a ziskovosti jednotlivých projektů

řízení projektu - vytíženost
Vytížení zaměstnanců

Tabulka všech rozpracovaných projektů každého zaměstnance s termínem dokončení zajistí rychlý přehled nad časovými možnostmi jednotlivců i celého týmu

řízení projektu - ziskovost
Vyhodnocení ziskovosti

Stanovení rentability každé zakázky na základě přijmů za zakázku, výdajů na subdodávky a odpracovaných hodin

řízení projektu - cashflow
Firemní cash flow

Software automaticky vyhodnocuje obrat a finanční bilanci firmy v jednotlivých měsících včetně následujícího období

řízení projektu - kalendář
Kalendář závazků

Kalendář s výpisem termínů a závazků vztahujících se k řešeným projektů

řízení projektu - pracnost
Plnění odhadu pracnosti

Systém zobrazuje grafické i číselné vyhodnocení plnění odhadovaného objemu odpracovaných hodin na jednotlivých zakázkách a včas upozorní na možnou ztrátu

řízení projektu - poznámky
Chat, poznámky, zápisy

V systému lze komunikovat skrze diskuzi, k projektům si ukládat vlastní poznámky nebo vkládat zápisy, které uvidí management firmy
ukázka systému

Jaký je náš systém?

Chceme nabídnout praktický produkt, náš software je proto:

  • online
  • dostupný také z mobilních zařízení
  • bez omezení počtu uživatelů
  • důraz na minimum vkládaných dat
  • možnost personalizovaných úprav
  • s podporou
peníze

Cena sofwaru

300 Kč/měsíc (placeno ročně)

Úvodní schůzka, prezentace systému a konzultace potřeb Vaší společnosti je nezávazná a zdarma

autor

O mě

O zefektivnění procesů v řízení firmy a automatizaci práce s firemními daty se zajímám přibližně 4 roky. Prostředkem k dosažení zefektivnění bylo vytvoření vlastního informačního systému, který krom evidence dat s daty také pracuje, podle potřeb managementu i zaměstnanců. Potřeby vztahující se k podnikovému systému dobře znám, jako hlavní ínženýr projektu vedu práce na zakázkách již 7 letJaké firmy software pro řízení projektů využijí?Obecně je software vhodný pro podniky, které si přejí řešit zakázky systematicky, mít přehled nad stavem jednotlivých projektů nebo třeba profakturovaností každé pohledávky či dodávky vztahující se k projektu. Software použijí firmy pracující spíše na dlouhodoubějších zakázkách, kde se na jednom projektu, akci nebo klientovi pracuje řadu hodin a nebo se na akci podílí více zaměstnanců včetně dohlížejícího managementu, které mohou skrze informační systém pro řízení efektivně komunikovat. Příkladem jsou projekční firmy, komunikační agentury, konzultační společnosti a mnoho dalších.

Software je současně podkladem pro rozhodující procesy managementu firmy. Díky systému má vedení během několika vteřin přehled o lidských zdrojích a časových možnostech firmy. Lze proto rychle rozhodnout o přijetí a schopnostech plnění potenciálních zakázek nebo klinetů.

Systém je současně vhodný pro společnosti, které tráví čas výpočtem a kalkulacemi finančních ukazatelů týkajících se podnikání. Sčítání příjmů, výdajů, obratu firmy či bilance v jednotlivých kalendářních obdobích systém vyhodnocuje automaticky. Vedení firmy proto může okamžitě zhodnotit kondici firmy zpětně i ve výhledu a jednoduše tak rozhodovat například o investicích.Kontakt

SW3
Ing. Oldřich Stiller
IČO: 07096461

Hřibská 2035/10
Praha 10 - Strašnice, 100 00

email: info@itsystemy.cz
tel: +420 777 168 116
ds: idn8inj

Zanechte zprávu

Kontakt na Vás:

Předmět:

Zpráva: