______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firemní informační systémy
Nechte software pracovat za Vás
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ukázka modulů informačního systému
pro projekční kancelář
Vytíženost zaměstnanců Systém na základě seznamu statusu probíhajících aktivních zakázek a termínů dodávek sestavuje tabulku vytíženosti zaměstnanců na následující půlrok v týdenním kroku. Tabulka utváří přehled o aktuální vytíženosti zaměstnanců a o kapacitních možnostech firmy v budoucím období

Plnění odhadu pracnosti zakázek Na základě evidence docházky a odhadu pracnosti zakázek systém v grafické podobě informuje o průběžném plnění odhadu

Kalendář pohledávek Systém evidované termíny u jednotlivých zakázek vypisuje automaticky do kalendáře. Ke každému dni je současně možné přidat vlastní poznámku

Přehled zakázek Systém sestavuje přehled zakázek s informacemi o stavu, řešiteli, investorovi, stupni dokumentace a aktuální rentabilitě

Finanční parametry zakázek U každé zakázky systém sčítá příjmy, výdaje, počet hodin strávených na projektu, aktuální ziskovost apod.

Objem příjmů v jednotlivých měsících Systém sčítá pro každý měsíc celkový objem příjmu za pohledávek, výdajů za subdodávky, finanční bilance apod

Přehled pohledávek pro každý měsíc
Systém vytváří přehled všech pohledávek v konkrétních měsících, jejich celkovou sumou a přehledem stavu fakturace

Sample
Ukázka hlavní stránky programu

Informační systém - obrázky
crp, erp, firemni informacni system, ukazka crp, erp, firemni informacni system, ukazka, vytizenost crp, erp, firemni informacni system, ukazka, fakturace crp, erp, firemni informacni system, ukazka crp, erp, firemni informacni system, ukazka, kalendar crp, erp, firemni informacni system, ukazka, prehled crp, erp, firemni informacni system, ukazka, rentabilita, ziskovost crp, erp, firemni informacni system, ukazka, ekonomika