Ukázka modulů informačního systému
pro projekční kancelář
Vytíženost zaměstnanců

Systém na základě seznamu statusu probíhajících aktivních zakázek a termínů dodávek sestavuje tabulku vytíženosti zaměstnanců na následující půlrok v týdenním kroku. Tabulka utváří přehled o aktuální vytíženosti zaměstnanců a o kapacitních možnostech firmy v budoucím období


Plnění odhadu pracnosti zakázek

Na základě evidence docházky a odhadu pracnosti zakázek systém v grafické podobě informuje o průběžném plnění odhadu


Kalendář pohledávek

Systém evidované termíny u jednotlivých zakázek vypisuje automaticky do kalendáře. Ke každému dni je současně možné přidat vlastní poznámku


Přehled zakázek

Systém sestavuje přehled zakázek s informacemi o stavu, řešiteli, investorovi, stupni dokumentace a aktuální rentabilitě


Finanční parametry zakázek

U každé zakázky systém sčítá příjmy, výdaje, počet hodin strávených na projektu, aktuální ziskovost apod.


Objem příjmů v jednotlivých měsících

Systém sčítá pro každý měsíc celkový objem příjmu za pohledávek, výdajů za subdodávky, finanční bilance apod


Přehled pohledávek pro každý měsíc

Systém vytváří přehled všech pohledávek v konkrétních měsících, jejich celkovou sumou a přehledem stavu fakturace


Sample

Ukázka hlavní stránky programuInformační systém - obrázkyfiremní informační systém - ukázka hlavní stránky erp firemní systém - vytíženost pracovníků firemní informační systém - přehled přijmů firemní systém - přehled plnění evidovaných zakázek firemní systém - kalendář dodávek firemní systém - přehled zakázek firemní systém - výdělečnost zakázky firemní systém - obrat firmy